„Unapređenje poslovnih procesa tvrtke BMD STIL d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije“ naziv je projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj projekta je doprinijeti konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a, koji se nalaze u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske, na domaćem i inozemnom tržištu te doprinos povećanju zaposlenosti. Specifični ciljevi projekta su povećanje regionalne konkurentnosti i efikasnosti poduzeća BMD STIL d.o.o., rješavanje specifičnih poslovnih problema poduzeća putem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, odnosno uvođenjem naprednih e-poslovnih rješenja; modernizacija i unapređenje 12 poslovnih procesa te poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti kroz ulaganje u IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća, učinkovitu organizaciju tijeka rada i poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti kroz ulaganje u IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća, učinkovitu organizaciju tijeka rada i poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima; otvaranje 2 nova radna mjesta te rast informacijsko-komunikacijskih kompetencija u poduzeća kroz osposobljavanje djelatnika, a sve to u sklopu ovog projekta; povećanje prihoda od prodaje i povećanje produktivnosti zaposlenika.

Ukupna vrijednost projekta je 1.331.452,13 kuna dok je iznos koji sufinancira EU  ­­­­­­1.191.706,92 kuna.
Razdoblje provedbe projekta je od 10.1.2017. do 10.1.2018. godine, u trajanju od 12 mjeseci.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivana Goricaj-Podvorec

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost poduzeća BMD – STIL d.o.o.

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Zajedno do fondova EU

               

Europska unija