Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Naziv projekta: Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta za podizanje konkurentnosti i razvoj BMD STIL d.o.o.

OIB korisnika: 96086822394

Naziv korisnika: BMD STIL d.o.o.

Kontakt osoba: Ivana Goricaj-Podvorec

Email: nabava-p6@bmd-stil.hr

Vrsta nabave: Usluge

Datum objave: 12.04.2017.

Rok za dostavu ponuda: 03.05.2017. do 10.00 sati

Kratki opis nabave: Predmet nabave su usluge savjetovanja u upravljanju projektom te nabave  za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi za projekt pod nazivom „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta za podizanje konkurentnosti i razvoj BMD STIL d.o.o.“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.05.0045).

Dokumentacija:
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje