Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa tvrtke BMD STIL d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

OIB korisnika: 96086822394

Naziv korisnika: BMD STIL d.o.o.

Kontakt osoba: Ivana Goricaj-Podvorec

Email: nabava-ikt@bmd-stil.hr

Vrsta nabave: Roba i usluge

Datum objave: 12.10.2017.

Rok za dostavu ponuda: 02.11.2017. do 14.00 sati

Kratki opis nabave: Predmet nabave je kupnja, isporuka te implementacija informacijsko komunikacijskih rješenja za integraciju cijelog poduzeća BMD STIL d.o.o., a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (br. KK.03.2.1.03.0110) za projekt koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Dokumentacija:
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje