Zajedno do fondova EU

                                
Europska unija

„Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta za podizanje konkurentnosti i razvoj BMD STIL d.o.o.“ naziv je projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj projekta je doprinos konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a na domaćem i inozemnom tržištu te otvaranje novih radnih mjesta i doprinos povećanju zaposlenosti time što će se doprinijeti povećanoj gospodarskoj aktivnosti i konkurentnosti tvrtke BMD STIL d.o.o. te jačanju tržišne pozicije poduzeća kroz ulaganje u proizvodne kapacitete, a poboljšanjem poslovnih procesa (s posebnim naglaskom na proces proizvodnje) te rješavanjem specifičnih  poslovnih problema i stvaranjem novih kompetencija.
Specifični ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti i efikasnosti te rast i razvoj poduzeća BMD STIL d.o.o., povećanje proizvodnih kapaciteta ulaganjem u izgradnju novih objekata te nabavu nove opreme i strojeva, otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta je 56.243.378,00 kuna dok je iznos koji sufinancira EU 18.970.822,57 kuna.
Razdoblje provedbe projekta je od 10. travnja 2017. do 10. travnja 2019. godine.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ivana Goricaj-Podvorec

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključivo je odgovornost poduzeća BMD STIL d.o.o.

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779